🇳🇴 Emosjonsfokusert ferdighetstrening for lærere

Registrations have closed.

🇳🇴 Emosjonsfokusert ferdighetstrening for lærere

by
679 679 people viewed this event.

I anledning Emotion Awareness Day den 2. juni, holder NIEFT et gratis foredrag i Bergen for lærere og assistenter i skolen.

Jobber du i skolen? Da er du med på å gi barn og ungdom gode forutsetninger for å lykkes videre i livet, ved å støtte dem i sosial samhandling, lek og læring. Men skolehverdagen byr også på utfordringer hvor barn strever i samspill med andre, og hvor faglige krav kan føre til lav mestringsfølelse og frustrasjon i barnet.

De fleste voksne synes det er krevende å møte vanskelige følelser og utfordrende atferd hos barn, særlig når vi står i nær relasjon til barnet. Vi kan bli handlingslammet av kraften i sterke følelser, og symptomuttrykk som avvisning, tilbaketrekking, fiendtlighet, utagering, depresjon, angst og selvskading kan være vanskelig å både forstå og håndtere. Måten vi møter barnas følelser på, henger også sammen med hvordan vi forholder oss til våre egne følelser. Det er slitsomt og utmattende å møte utfordrende atferd, fordi det skaper negative følelser i en selv.

På dette 3-timers kurset lærer du en ferdighet som hjelper deg i alle utfordringer med sterke følelser hos både barn og voksne.
Empatisk validering er en samtaleferdighet hentet fra emosjonsfokusert ferdighetstrening, som går ut på å gyldiggjøre den andres følelser. Gjort på riktig måte, har validering en svært god effekt på barnas følelser, evne til å ta perspektiv, atferd og problemløsning. Metoden er evidensbasert og forsket på også i Norge.Du vil lære om hva følelser er, hvorfor de er viktige, hvilke følelsesmessige behov som er knyttet til de ulike grunnfølelsene og hvordan enkelte følelser dekker over andre følelser og sendes ut som feilsignaler til omgivelsene. Med denne kunnskapen blir det lettere å hjelpe barna med deres følelser.

Validering kan ogsĂĄ brukes i vanskelige samtaler med foreldre.

PRAKTISK INFORMASJON
Dato: 2. juni 2022
Sted: Nøstegaten 58, 5011 Bergen
Tidspunkt: 16.30-19.30
Pris: Gratis
Foredragsholdere: Bente Austbø og Marit Bjørkhaug

Additional Details

Language - Norsk

Facebook - https://fb.me/e/1rmXPUXnd

Event registration closed.
 

Date And Time

2022-06-02 @ 04:30 PM to
2022-06-02 @ 06:30 PM
 

Registration End Date

2022-06-02

Share With Friends

Close Menu