🇳🇴 Vandrepsykologene #manndegopp

Registrations have closed.
Institutt for psykologisk rådgivning Oslo

🇳🇴 Vandrepsykologene #manndegopp

377 377 people viewed this event.

Er du mann og ønsker å snakke med en psykolog – helt gratis?

For fjerde år på rad gjennomfører Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo prosjektet Vandrepsykologene – #manndegopp! Dette er et veldedig prosjekt der vi tilbyr menn to gratis terapitimer vandrende ute. Vi gjennomfører prosjektet både for å sette fokus på et tema vi er opptatt av – menn og følelser – og bli kjent med hvordan det er å ha terapi andre steder enn på terapirommet. Prosjektet gjennomføres i år på følelsenes egen dag – Emotion Awareness Day, 2. juni.

Hvorfor #manndegopp?
Vi gjør dette fordi vi ofte møter og hører om menn som har mindre erfaring med å snakke om det som er vondt, enten dette dreier seg om å finne de rette ordene, forstå hva det handler om, eller å skulle vise det til noen. Dette vil vi bidra til å gjøre noe med. Vi vil at det skal være lettere for menn å snakke om ting vi alle kjenner på, som å ikke føle seg god nok, savne noen, føle seg liten, avvist, være urolig for fremtiden, angre på noe, være redd, trist eller rasende sint. Prosjektet har fått navnet #manndegopp fordi vi synes at det å manne seg opp ikke bør handle om å bli hardere og ikke føle, men å kunne snakke om noe som er vanskelig.

Alle mennesker har vanskelige følelser. De er ofte vonde, men viktige, fordi de sier noe om hva vi har behov for. Vi vet at det er til god hjelp å sette ord på følelser. Kanskje er det nettopp fordi det med ord blir lettere å forstå og formidle hva vi trenger for å ha det bra? Vandreterapi er en terapiform der vi gjennomfører samtalene ute mens vi går – side om side. Våre erfaringer er at “vandreterapi” både kan redusere terskelen for å søke hjelp og gjøre det lettere å snakke om vanskelige ting.

Vil du benytte deg av tilbudet?
Vi møter deg til to samtaler, et avtalt sted, med en ukes mellomrom. Alle samtaler foregår i Oslo. Datoer og tidspunkt for samtalene er bestemt av psykologene på forhånd, og kan dessverre ikke endres. Hvis du ikke kan de tidene du får tilbud om, kan du dessverre ikke delta.

Alle våre psykologer som jobber dagtid er med i prosjektet, men vi har et begrenset antall deltakere som kan være med. Temaet for samtalene våre kan gjelde hva som helst. Psykologen vil prøve å hjelpe deg med å utforske det du synes er vanskelig, enten det dreier seg om en situasjon du er i eller har vært i, en vanskelig følelse du kjenner på, en relasjon du strever med eller noe annet. Du trenger ikke å oppgi hva du vil snakke om på forhånd.

For å være melde deg på og få tilbud om to timer vandreterapi, send e-post til vandrepsykolog@ipr.no. Vi trenger fullt navn, adresse og et telefonnummer vi kan nå deg på, med tanke på våre plikter som helsepersonell. En ved kontoret vil da ringe deg opp for å avtale tider. Du vil også få tilsendt et samtykkeskjema på e-post som du må lese gjennom og ta med signert til timen. Hvis det viser seg at det ikke passer for deg å delta på tidene du får tildelt vil ikke informasjonen lagres. Du trenger ikke skrive hva du vil snakke om.

Frist for påmelding: Onsdag 1. juni, 12:00. Det er et begrenset antall tilgjengelige plasser på prosjektet, og vi stenger påmeldingen i det vi ikke kan tilby flere timer.

Additional Details

Language - Norwegian or English

Event registration closed.
 

Date And Time

2022-06-02 @ 09:00 AM to
2022-06-09 @ 04:00 PM
 

Registration End Date

2022-06-01
 

Location

Share With Friends

Close Menu